เครื่องห่อฟิล์ม & ตู้อบความร้อน

L-sealer & shrink tunnel